Loire 114–206, 'S-Gravenhage
€ 100,- per m2 p.j
  • Status Beschikbaar
  • Object prijs € 100,- per m2 p.j
  • Adres Loire 114–206
  • Postcode 2491 AJ
  • Plaats 'S-Gravenhage
  • Totaal oppervlakte 826 m2

Foto's

Omschrijving

Object/Locatie
Het betreft een modern kantoorcomplex ter grootte van totaal circa 16.500 m² kantoorruimte, verdeeld over 4 gebouwen, alsmede 504 parkeerplaatsen op eigen afgesloten terrein. Het kantoorcomplex is gelegen op een zichtlocatie in het “Forepark” aan de Loire te Den Haag. De Loire is gesitueerd aan de entree van dit moderne kantoren/bedrijvenpark.

Gebruikers in de omgeving zijn onder andere: PostNL, Sandd, Gamma, Kwantum, Bemmel & Kroon, BMW, Mercedes, Jaguar, Sligro.

Bereikbaarheid
Het kantorencomplex is zeer goed bereikbaar vanaf de A4 (Den Haag – Amsterdam) en A12 (Den Haag – Utrecht) en is direct toegankelijk via de afslag Leidschendam (A4) en afslag Nootdorp (A12).
Per openbaar vervoer is “Castellum Kantoren” bereikbaar via buslijn 42, (Den Haag Centraal Station – Leidschendam Zuid), en buslijn 40 (Zoetermeer Centrum West – Leidschendam Anthoniushove). Buslijn 33 (Nootdorp-Ypenburg-Plaspoelpolder naar Rijswijk-Station ‘in de Bogaard’. Tevens rijdt een spitsbuslijn 133 tussen NS Station Voorburg, via het NS – Station Voorburg Leidschendam naar het Forepark.

Parkeergelegenheid
Het complex telt totaal 504 parkeerplaatsen (norm: 1:40), huur is mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Beschikbaar:
De nog beschikbare metrage is als volgt verdeeld:

Gebouw B
2e verdieping (linkerdeel) ca. 398 m² vvo

In het complex is verder nog circa 300 m² archiefruimte beschikbaar.

Het linker en het rechter deel kunnen gecombineerd worden waardoor één verdieping ontstaat.

Huurprijskantoorruimte
€ 100,= per m² per jaar te vermeerderen met BTW.
Deze huurprijs is inclusief de huurderbijdrage voor de investeringen in het inbouwpakket in het kader van een turn-key oplevering en de investering in installaties.

Huurprijsarchiefruimte
€ 80,= per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

Huurprijs parkeren
€ 660,= per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Opleveringsniveau
Het object wordt turn-key, geheel naar wens van de huurder opgeleverd o.a. inclusief:
– scheidingswanden met glaspanelen en deuren;
– luchtbehandeling met topkoeling;
– centrale verwarmingsinstallatie met individueel regelbare thermostaatkranen;
– kabelgoten met snelle datatransmissie (CAT 5-E), up te graden naar Cat 6;
– nieuw projecttapijt;
– luxe sanitaire voorzieningen op de verdieping;
– fraaie entreepartij op de begane grond;
– nieuw systeemplafond met verlichting en luchtroosters;
– keukenfaciliteit;
– intercom systeem.

Service- en energiekosten:
€ 42,50 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Energiekosten
– gasverbruik inclusief vastrecht;
– elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– waterverbruik inclusief vastrecht.

Servicekosten
– onderhoud en periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
– onderhoud en periodieke controle van hemelwaterafvoer, goten en daken;
– periodiek onderhoud van E- en W-installaties;
– periodiek liftonderhoud en jaarlijkse liftkeuring door Liftinstituut;
– periodiek onderhoud van riolering en standleidingen;
– periodieke onderhoud van CV-installatie alsmede het verhelpen van storingen;
– tuinonderhoud en onderhoud van parkeerterrein, fietsenstalling en bestrating;
– glasbewassing met een frequentie van 1 keer per 6 maanden.

De service- en energiekosten wordt middels een vast bedrag verrekend (‘fixed fee’), zodat huurder niet geconfronteerd wordt met een bijbetaling achteraf. Evenmin is sprake van een restitutie. Vergeleken met referenties is sprake van relatief lage service- en energiekosten.

Huurtermijn:
5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen;

Aanvaarding:
Per direct;

Energielabel:
Het kantoorgebouw beschikt over een energielabel C.

Huurprijsbetaling:
Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting. (Huur, servicekosten en BTW)

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

BTW-status:
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Honorarium
Mocht door bemiddeling van Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Informatie
Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars B.V.
Koninginnegracht 14K
2514 AA Den Haag
telefoon : 070 – 36 46 801
e-mail : info@recourt.nl
website : www.recourt.nl

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Scroll naar boven