Certificering & klachtprocedure

Integriteit

Ondernemingscode ‘Een integere ondernemer doet wat hij zegt en zegt wat hij doet.’
Integriteit nemen een structurele plaats in binnen Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars. De aanleiding daarvoor is zowel intrinsiek als van buitenaf ingegeven. Lidmaatschappen van de RICS en NVM leggen een hoge integriteitstandaard op. De ondernemingscodes van Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars geven onze medewerkers en klanten een duidelijk overzicht van de verplichtingen en verantwoordelijkheden. In onze ondernemingscodes staat beschreven hoe wij met integriteit omgaan, hoe wij zaken doen en hoe wij de code naleven.

RICS

Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars zijn regulated by RICS. Dit certificaat garandeert dat Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars de strikte gedragscode van de RICS hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars hebben op elk kantoor RICS-gecertificeerde leden. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd.

NVM-erecode

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfmakelaars zijn NVM-lid. NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De lidmaatschappen van NVM geven Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfmakelaars een label van kwaliteit en integriteit.

Klachtenprocedure

Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars nemen een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. De klachtenprocedure van Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars zijn vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend bij Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars. De Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars klachtenprocedures kennen twee stappen.

Stap 1 klachtenprocedure​

Deze stap geeft Jacobus Recourt Makelaars of Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. Jacobus Recourt Makelaars of Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:
Jacobus Recourt Makelaars
T.a.v. Klachtenafdeling
Koninginnegracht 14K
2514AA Den Haag
Tel: 070 364 68 01
E-mail: info@recourt.nl
of
Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars
T.a.v. Klachtenafdeling
Koninginnegracht 14K
2514AA Den Haag
Tel: 070 364 68 01
E-mail: info@recourt.nl
We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.
Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap 2.

Stap 2 klachtenprocedure

U kunt kiezen voor een second opinion door een onafhankelijke partij. In Nederland is dit:
Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
Postbus 192903501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222
Fax: 030-2300125
Website: www.raadvanarbitrage.nl
Omdat Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars ‘Regulated bij RICS’ voeren, kunt u vragen over onze klachtenprocedure stellen aan:
RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel
België
Tel: 0032-2-7331019
Fax: 0032-2-7429748
E-mail: ricseurope@rics.org
Website: www.rics.org

Klachtenprocedure NVM

NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten zijn Jacobus Recourt Makelaars en Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.
Scroll naar boven