Bordewijklaan 38, 'S-Gravenhage
€ 95,- per m2 p.j
  • Status Beschikbaar
  • Object prijs € 95,- per m2 p.j
  • Adres Bordewijklaan 38
  • Postcode 2591 XR
  • Plaats 'S-Gravenhage
  • Totaal oppervlakte 5569 m2

Foto's

Omschrijving

Object/Locatie
Het kantoorgebouw maakt onderdeel uit van het kantorenpark “Hofzichtpark”.
In het “Hofzichtpark” zijn onder andere de navolgende organisaties gevestigd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, Total E&P Nederland B.V., het Verbond voor Verzekeraars, Visio Revalidatie & Advies en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Aan de overzijde van de Hofzichtlaan bevindt zich het hoofdkantoor van Aegon en het NS-Station Mariahoeve.

Bereikbaarheid
Het kantoorgebouw is gelegen tussen de A12 en de N14 waardoor het Rijkswegenverkeersnet optimaal te bereiken is.
Op slechts vijf minuten loopafstand ligt het NS-station Den Haag Mariahoeve en halteplaatsen voor tramlijn 6 en buslijn 24 met directe verbindingen naar NS-station Den Haag Centraal Station.

Parkeergelegenheid
In de half ondergrondse parkeervoorziening zijn nog ca. 95 parkeerplaatsen beschikbaar (norm 1:60) alsmede een fietsenstalling.

Beschikbaarheid
Neem contact op voor de actuele beschikbaarheid.

Deelverhuur is mogelijk vanaf ca. 150 m².

Huurprijskantoorruimte
€ 95,= per m² per jaar te vermeerderen met BTW.
Deze huurprijs is inclusief de huurderbijdrage voor de investeringen in het inbouwpakket in het kader van een turn-key oplevering en de investering in installaties.

Huurprijs parkeren
€ 1.000,= per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Opleveringsniveau
Het object wordt turn-key, geheel naar wens van de huurder opgeleverd o.a. inclusief:
– scheidingswanden met glaspanelen en deuren;
– luchtbehandeling met topkoeling;
– centrale verwarmingsinstallatie met individueel regelbare thermostaatkranen;
– kabelgoten met snelle datatransmissie (CAT 5-E), up te graden naar Cat 6;
– nieuw projecttapijt;
– luxe sanitaire voorzieningen op de verdieping;
– fraaie entreepartij op de begane grond;
– nieuw systeemplafond met verlichting en luchtroosters;
– keukenfaciliteit;
– intercomsysteem.

Service- en energiekosten
€ 37 per m² per jaar, excl. BTW.

Energiekosten
– gasgebruik inclusief vastrecht;
– elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– waterverbruik inclusief vastrecht.

Servicekosten
– onderhoud en periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
– onderhoud en periodieke controle van hemelwaterafvoer, goten en daken;
– periodiek onderhoud van E- en W-installaties;
– periodiek liftonderhoud en jaarlijkse liftkeuring door Liftinstituut;
– periodiek onderhoud van riolering en standleidingen;
– periodieke onderhoud van CV-installatie alsmede het verhelpen van storingen;
– tuinonderhoud en onderhoud van parkeerterrein, fietsenstalling en bestrating;
– glasbewassing met een frequentie van 1 keer per 6 maanden.

De service- en energiekosten wordt middels een vast bedrag verrekend (‘fixed fee’), zodat huurder niet geconfronteerd wordt met een bijbetaling achteraf. Evenmin is sprake van een restitutie. Vergeleken met referenties is sprake van relatief lage service- en energiekosten.

Huurtermijn
In overleg.

Aanvaarding
Per direct.

Energielabel
Het kantoorgebouw beschikt over een energielabel A.

Huurprijsbetaling
Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting. (Huur, servicekosten en BTW)

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

BTW-status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Honorarium
Mocht door bemiddeling van Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Informatie
Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars B.V.
Koninginnegracht 14K
2514 AA Den Haag
telefoon : 070 – 36 46 801
e-mail : info@recourt.nl
website : www.recourt.nl

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Scroll naar boven