Bordewijklaan 18, 'S-Gravenhage
€ 110,- per m2 p.j
  • Status Beschikbaar
  • Object prijs € 110,- per m2 p.j
  • Adres Bordewijklaan 18
  • Postcode 2591 XR
  • Plaats 'S-Gravenhage
  • Totaal oppervlakte 7617 m2

Foto's

Omschrijving

Object/Locatie
Het kantoorgebouw maakt onderdeel uit van een kleinschalig representatief Business Park “Hofzichtpark”. In het “Hofzichtpark” bevinden zich tevens de kantoren van het Aegon, Verbond van Verzekeraars, HSK Group en CGG Services B.V.

Aan de overzijde van de Hofzichtlaan bevindt zich het NS Station Mariahoeve. Ook bevindt het object zich dichtbij het grootste winkelcentrum van Nederland ook wel ‘Mall of the Netherlands’.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer is zeer goed. Met de snelwegafrit van de N14 op slechts 1 kilometer is de Borderwijklaan verbonden met verbindingen naar Amsterdam/Schiphol A4, Utrecht A12 en Rotterdam A13. Op slechts vijf minuten loopafstand ligt het NS station Den Haag Mariahoeve. Vanaf NS station Den Haag Centraal rijdt tram 6 en buslijn 24 naar NS station Mariahoeve.

Parkeergelegenheid
In de half ondergrondse parkeervoorziening zijn nog ca. 86 parkeerplaatsen beschikbaar (norm 1:89) alsmede een fietsenstalling.

Beschikbaarheid
De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt ca. 7.617 m² kantoorruimte.
Neem contact op voor de actuele beschikbaarheid.

Souterrain: ca. 55,2 m²
Begane grond: ca. 1.081,5 m²
1e verdieping: ca. 846,4 m²
2e verdieping: ca. 846,4 m²
3e verdieping: ca. 919,9 m²
4e verdieping: ca. 919,9 m²
5e verdieping: ca. 919,9 m²
6e verdieping: ca. 919,9 m²
7e verdieping: ca. 557,0 m²
8e verdieping: ca. 596,0 m²
9e verdieping: technische ruimte

De oppervlakte is gemeten volgens NEN 2580.
Deelverhuur is mogelijk.

Energielabel
Het kantoorgebouw beschikt over een energielabel A.

Opleveringsniveau:
De kantoorruimte zal worden opgeleverd in gerenoveerde staat voorzien van onder andere:
– luchtbehandeling met topkoeling;
– centrale verwarmingsinstallatie met individueel regelbare thermostaatkranen;
– kabelgoten met snelle datatransmissie;
– projecttapijt;
– luxe sanitaire voorzieningen op de verdieping;
– fraaie entreepartij op de begane grond;
– open kantoorvloeren met veel daglicht en een goede hoogte;
– functionele kantoorkamers met veel daglicht en goede hoogte;
– kleine stiltekamers en/of concentratieplekken;
– goed geïsoleerde spreekkamers;
– ruime vergaderruimtes;
– een goed geoutilleerde keukenruimte;
– een serverruimte;
– een receptie- en ontvangstruimte;
– een secretariaatsruimte en reproruimte.

Service- en energiekosten
€ 40,- per m² per jaar, excl. BTW.

Energiekosten
– gasgebruik inclusief vastrecht;
– elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– waterverbruik inclusief vastrecht.

Servicekosten
– onderhoud en periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
– onderhoud en periodieke controle van hemelwaterafvoer, goten en daken;
– periodiek onderhoud van E- en W-installaties;
– periodiek liftonderhoud en jaarlijkse liftkeuring door Liftinstituut;
– periodiek onderhoud van riolering en standleidingen;
– periodieke onderhoud van CV-installatie alsmede het verhelpen van storingen;
– tuinonderhoud en onderhoud van parkeerterrein, fietsenstalling en bestrating;
– glasbewassing met een frequentie van 1 keer per 6 maanden.

De service- en energiekosten wordt middels een vast bedrag verrekend (‘fixed fee’), zodat huurder niet geconfronteerd wordt met een bijbetaling achteraf. Evenmin is sprake van een restitutie. Vergeleken met referenties is sprake van relatief lage service- en energiekosten.

Huurtermijn
In overleg.

Aanvaarding
Per direct.

Energielabel
Het kantoorgebouw beschikt over een energielabel A.

Huurprijsbetaling
Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting. (Huur, servicekosten en BTW)

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

BTW-status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Honorarium
Mocht door bemiddeling van Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Informatie
Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars B.V.
Koninginnegracht 14K
2514 AA Den Haag
telefoon : 070 – 36 46 801
e-mail : info@recourt.nl
website : www.recourt.nl

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Scroll naar boven