Turfschipper, Wateringen
  • Status Onder bod
  • Adres Turfschipper
  • Postcode 2292 JK
  • Plaats Wateringen
  • Totaal oppervlakte 0 m2

Foto's

Omschrijving

Executieveiling (hypotheek) d.d. donderdag 19 mei 2022 bij inzet en afslag vanaf 10:00 uur, via het internetplatform BOG-Auctions ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam. Tot
4 mei 2022 is er de mogelijkheid een onderhands bod uit te brengen.

De te veilen registergoederen betreffen:
1. een perceel bouwterrein, plaatselijk bekend Turfschipper ongenummerd te Wateringen, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie B nummer 3723, met een voorlopige kadastrale grootte van ongeveer zeshonderd éénenzestig vierkante meter (661 m²);
2. het één/zesde (1/6e) aandeel in een mandeling perceel bestemd als toegangsweg nabij de Turfschipper te Wateringen, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie B, nummer 3720, met een voorlopige kadastrale grootte van ongeveer zeshonderd zeven vierkante meter (607 m²).

De gebruikssituatie van het registergoed is – voor zover bekend – onbebouwde bouwgrond.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed omzetbelasting en geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Volgens verkregen informatie geeft het mandelige perceel aan de eigenaar van het te veilen perceel niet de mogelijkheid om te gaan van en naar de openbare weg. De eigenaar kan wel gebruik maken van het wettelijk recht op noodweg.
Voorts zijn zowel de mandeligheid als de nodige erfdienstbaarheden mogelijk niet of niet juist gevestigd.

Het perceel heeft een voorlopige kadastrale grootte van 661 m2. Verkoper kan niet beoordelen of deze grootte juist is en is voor enig verschil in oppervlakte niet aansprakelijk. Derhalve kunnen er aan deze grootte geen rechten ontleend worden. Geïnteresseerden zijn vrij de kavel op eigen kosten en inspanning na te meten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingsvoorwaarden met Internetbieden 2015 (AVVI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden kunnen gedownload worden op de website van Veilingnotaris.nl of BOG-Auctions.
Voor een kostenoverzicht, wordt er verwezen naar de website van BOG Auctions alsmede Veilingsnotaris.nl.

Tot 4 mei 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen door middel van een biedformulier. Het biedformulier is beschikbaar via Jacobus Recourt en via de website van BOG Auctions. Uitbrengen van geldige biedingen kan alleen per mail naar veiling@vdstap.com.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren.

Op grond van de veilingvoorwaarden moet de veilingkoper de waarborgsom uiterlijk 3 dagen ná de gunning voldoen.
De betaling van de koopprijs, overdrachtsbelasting, overige kosten, belastingen en lasten vindt plaats uiterlijk 6 weken na de dag van de gunning door de executant. De gunning is uiterlijk 5 werkdagen na de veiling.

Het betreft een stuk bouwgrond, welke te bezichtigen is, zonder afspraak.

Scroll naar top