Fluitschiplaan 175-179, 'S-Gravenhage
€ 97.079,- per jaar
  • Status Beschikbaar
  • Object prijs € 97.079,- per jaar
  • Adres Fluitschiplaan 175-179
  • Postcode 2496 XW
  • Plaats 'S-Gravenhage
  • Totaal oppervlakte 756 m2

Foto's

Omschrijving

Te huur aangeboden: moderne kantoorruimte met als Unique selling points:

– De ligging in Couperus, het hoogste gebouw van Ypenburg
– Veel daglicht door het glas rondom en van vloer tot plafond
– De goede tot zeer goed bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto
– De uitstekende parkeernorm van 1:37 (één parkeerplaats per ca. 35 m² kantoorruimte)
– Kantoorruimte met Energielabel A, verwarming en koeling via warmtepompen, “gasloos” gebouw
– De vrije indeling waardoor er een grote variatie is wat betreft indelingsmogelijkheden
– Een aantrekkelijke huurprijs
– De lage servicekosten
– Ligging aan een waterpartij met deels uitzicht over groenstrook

Omschrijving object:
In het complex Couperus gelegen 2 verdiepingen omvattende kantoorruimte. Het complex Couperus omvat het hoogste gebouw dat op Ypenburg is gerealiseerd en vormt een landmark in de wijk. De kantoorruimte ligt in de A-12 Corridor, langs de Ypenburgse Stationsweg, op korte afstand van het NS-station Ypenburg. In de directe omgeving zijn onder meer gehuisvest De Nederlandse Hartstichting, KPMG, VISMA, het politie Ypenburg-Leidschenveen, de Nationale Politie en de Reinier de Graaff.

Bestemming:
De locatie heeft de enkelbestemming “Gemengd-1”. De kantoorruimte heeft de Publiekrechtelijke bestemming om te worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, sport en wonen (daaronder wonen met zorg inbegrepen) en horeca (categorie licht).

Beschikbaar:
Ca. 756 m² verhuurbaar vloeroppervlak verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping inclusief aandeel in de algemene ruimte.

Bereikbaarheid:
-De bereikbaarheid met de auto is zeer goed door de ligging op enkele minuten van de op- en afrit Nootdorp van de A-12. Via het nabij gelegen Prins Clausplein zijn er rechtstreekse aansluitingen op de A-4 en A-13.
-De bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed. Het NS-station Ypenburg ligt op enkele minuten loopafstand (ca. 250 m¹) evenals een halte van tramlijn 19. De tramlijnen 4 en 6 en de buslijnen 30, 60 en 284 hebben haltes op korte afstand.
Het centrum van Den Haag is met de auto in ca.10 minuten te bereiken.

Parkeergelegenheid:
Er zijn ca. 21 parkeerplaatsen (1:37) beschikbaar in de bij het complex Couperus behorende parkeergarage. In de directe omgeving kan overdag tegen betaling worden geparkeerd.

Huurprijs kantoorruimte:
€ 97.079,– per jaar exclusief BTW.

Huurprijs parkeerplaatsen:
€ 906,96 per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

BTW:
Er wordt geopteerd voor een BTW belaste verhuur. Indien er geen sprake is van BTW belaste verhuur zal als BTW compensatie de huurprijs van de kantoorruimte worden verhoogd met minimaal 5% (mede afhankelijk van de wijze van oplevering).

Servicekosten kantoorruimte:
Het door de verhuurder in rekening gebrachte voorschot servicekosten bedraagt € 15,00 per m² per jaar exclusief BTW. Verrekening geschiedt jaarlijks op basis van nacalculatie. De servicekosten omvatten de kosten van levering van onderstaande zaken en diensten:
– De kosten van de glasverzekering van het gehuurde;
– De kosten van het onderhoudscontract van de in de kantoorruimte aanwezige luchtbehandelingsinstallatie en warmtepompinstallatie;
– Klein onderhoud;
– 5% administratiekosten.
De abonnementen voor de nutsaansluitingen voor Elektra en water komen op naam van de huurder te staan.

Servicekosten parkeerplaatsen:
Het door de verhuurder in rekening gebrachte voorschot servicekosten bedraagt € 140,40 per parkeerplaats per jaar inclusief BTW. Verrekening geschiedt jaarlijks op basis van nacalculatie.

Wijze van oplevering:
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, met onder meer:
– De aanwezige klimaatinstallatie;
– Toiletgroep;
– De aanwezige met aansluitingen voor elektra en data*;
– De aanwezige scheidingswanden*;
– De aanwezige bureaus*
– De thans aanwezige verlichting*;
– Keukenblok*;
– De aanwezige zonwering* (raamfolie, lamellen en rolgordijnen)
(*) Dit betreft de door de vorige huurder aangebrachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden om niet aan de huurder overgedragen. Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst zijn de kosten verband houdende met het gebruik, onderhoud en vervanging van deze voorzieningen voor rekening van de huurder.

Energielabel:
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A.

Huurtermijn:
Vijf jaar plus vijf optiejaren.

Huuringangsdatum:
In overleg.

Huurbetaling:
De huurprijs en de servicekosten zijn per maand middels vooruitbetaling verschuldigd.

Zekerheidsstelling:
Door huurder dient een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van een bruto kwartaalverplichting, zijnde de som van huur, servicekosten en eventuele BTW.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks per 1 juli, voor het eerst per 1 juli 2023, zal de huurprijs worden aangepast conform de wijziging van de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS te Voorburg.

Huurovereenkomst:
Standaard ROZ-huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, welke op 17 februari 2015 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 15/21.

Opzegtermijn:
12 maanden voor expiratie van de huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Voorbehouden verhuurder:
– Verhuurder zal, voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst, onderzoek doen naar de huurder en eventuele UBO’s alsmede naar diens kredietwaardigheid. Verhuurder heeft het recht om op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en/of de verkregen (krediet)informatie af te zien van het aangaan van een huurovereenkomst. Verhuurder is nimmer verplicht om over een dergelijk besluit verantwoording af te leggen jegens de (beoogd) huurder.
– De onderhandelingen met betrekking tot de totstandkoming van een huurovereenkomst zijn voor beide partijen geheel vrijblijvend.
– Verhuurder kan en mag de onderhandelingen te allen tijde en om haar moverende redenen beëindigen en / of afzien van het sluiten van een overeenkomst, zonder dat zij daarvoor enige uitleg verschuldigd is.
– De onderhandelingen vinden plaats voor eigen rekening en risico.
– Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de in verband met de onderhandelingen gemaakte kosten.
– Een (nieuwe) huurovereenkomst pas tot stand komt na definitieve goedkeuring door de directie van verhuurder en ondertekening van de definitieve huurovereenkomst door huurder en verhuurder. De directie van verhuurder kan de goedkeuring onthouden om haar moverende redenen zonder dat zij daarover enige uitleg verschuldigd is.

Scroll naar boven